w88club

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2563

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2563

ตรวจหวย ผลสลาก รางวัลที่ 1 และผลรางวัลหลัก

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลหล่ะ 6,000,000 บาท
 • เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
 • เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
 • เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 1เลขท้าย 2 ตัว
05109522
เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
191, 364285, 430

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

 • รางวัลหล่ะ 100,000 บาท
 • มี 2 รางวัล
051094051096

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2

 • รางวัลหล่ะ 200,000 บาท
 • มี 5 รางวัล
146823292621321242
780132863712

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3

 • รางวัลหล่ะ 80,000 บาท
 • มี 10 รางวับล
050269112075118779
363077421363563533
595293794058935047
993767

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4

 • รางวัลหล่ะ 40,000 บาท
 • มี 50 รางวัล
017838082469265599
407951487749650392
709851805619834556
933651030427174337
313324411102559273
659336713366809912
846265937415056765
209098346534413168
567936663664739542
813176867935953201
059803223592370031
447655603922684219
797281832032906789
965302067130245877
399214474469631976
701975803910833948
909818992973

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5

 • รางวัลหล่ะ 20,000 บาท
 • มี 100 รางวัล
005239154463296802
405170495242549254
636107702166794530
892187027719157193
303385408759496804
551815639253706716
819208892958034527
187709314800414509
499623576104645323
708061822338901332
045849187863330056
419201499935580821
650441721891826621
915990052120189238
337269434866518297
583744650854728075
829951922344085022
213845366847435132
519032589488660306
733139845485930761
088559222013383950
472949536969601706
662329768846846418
943814100560227552
384034474510546463
614744673363769816
863675950065136440
255985392632485577
546479619640699512
773113882040969968
151725267815399161
487458547734625862
701393786376889348
985148

สรุปผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

หากท่านใดตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล เเล้วถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง

ดู 10 สลากกินแบ่งรัฐบาล ล่าสุด