w88club

เลื่อนออกหวย

เลื่อนออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 และ 16 เม.ย. เป็น 2 พ.ค.63

  นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีสรรพสามิต ในฐานะประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติ เลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล  [อ่านต่อ..]