w88club

โควิด 19

ประกาศเจลีก

เจลีก ประกาศกฏใหม่ เพื่อความยุติธรรม หลังเจอกับ โควิด 19

ประกาศมติการกลับมาแข่งขันฟุตบอล สำหรับเจลีก ในกรณีที่ประเทศญี่ต้องพบกับการระบาดของ ไวรัส โควิด 19 พร้อมกำหนดเงื่อนไขสำหรับปี 2021